Adverteren
Advertentiekaart Psyche & Geloof

Uitgegeven door: Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP)
Verschijningsfrequentie: 4 maal per jaar
Omvang: variabel
Oplage: 650 exemplaren

Bladspiegel: 195 x 250 mm, staand
Zetspiegel: 155 x 210 mm
Aan te leveren materiaal: Hoge resolutie-PDF-document naar info@cvppp.nl

Tarieven/mogelijkheden
1/1 pagina (155 x 210 mm): € 550,-
1/2 pagina liggend (155 x 100 mm): € 300,-
1/2 pagina staand (77 x 210 mm) € 300,-
Bijsluiter/meehechter: op aanvraag

Kortingen:
2 x per jaar adverteren = 10% korting
4 x per jaar adverteren = 20% korting

Kortingsvoorwaarden:
• formaat in alle nummers gelijk
• bij niet aanleveren nieuwe advertentie wordt vorige advertentie ongewijzigd herhaald
• korting direct per factuur verrekend

prijzen exclusief BTW; prijswijzigingen voorbehouden.