Vacatures
VACATURES redactie

Het Tijdschrift Psyche & Geloof is met haar 28e jaargang het platform voor christelijke psychiaters, psychologen en psychotherapeuten op het terrein van geestelijke gezondheidszorg en geloof. De redactie werkt er met veel inzet aan om een brede kring van lezers te informeren over wat er gaande is op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, van maatschappelijke ontwikkelingen en discussies. Ook beroepsinhoudelijke en beleidsmatige thema’s krijgen aandacht.

               Wij zijn op zoek naar een inkomend

               HOOFDREDACTEUR (M/V)

               omdat de huidige hoofdredacteur terugtreedt.

De nieuwe hoofdredacteur is binnen de redactie een teamworker en naar buiten toe het aanspreekpunt van het tijdschrift. De hoofdredacteur heeft de zorg voor de doelstellingen en redactionele formule van het tijdschrift en zet zich er voor in dat het tijdschrift beantwoordt aan de doelstelling van de vereniging Christelijke Vereniging voor Psychiaters Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP). In die zin draagt de hoofdredacteur ook verantwoordelijkheid voor de verbinding tussen redactie en vereniging.

Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar. Het werk wordt gedaan met een sterke groep van redactieleden, waaronder een redactiesecretaris en een eindredacteur. Er zijn 5 à 6 redactievergaderingen per jaar die worden voorgezeten door de hoofdredacteur. Elke 2 jaar is er een overleg met de redactieraad. Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks een brede vergadering waaraan alle gremia deelnemen.

Wij denken aan een gelovige, gedreven en breed geïnteresseerde collega, die in staat is om een breed netwerk op te bouwen, zicht heeft op de ontwikkelingenop het terrein van geestelijke gezondheidszorg en godsdienstspiritualiteit en zingeving. Een collega die aantoonbaar over redactionele en schrijfvaardighedenbeschikt;  lidmaatschap van de vereniging is zeker een pre.

Bent u de collega met visie voor de toekomst van het tijdschrift? Weet u anderen te enthousiasmeren en bent u creatief in denken en aanpak? Als hoofdredacteur heeft u de bijzondere mogelijkheid om substantieel bij te dragen aan ontwikkeling en u verder te ontwikkelen.

Uw sollicitatiebrief en CV kunt u richten aan de secretaris van het bestuur Bart Gooijer. Voor informatie kunt u contact opnemen met de huidige hoofdredacteur Piet Verhagen. Meer informatie over het tijdschrift is te vinden op deze website.


En:

               Wij zijn op zoek naar een

               REDACTIESECRETARIS (M/V)

               omdat de huidige redactiesecretaris terugtreedt.

De redactiesecretaris is binnen de redactie de beheerder van de logistieke processen die artikelen doorlopen en zorgt er als laatste voor dat de artikelen geheel drukklaar zijn alvorens ze naar de eindredacteur gaan. Daarnaast beheert de redactiesecretaris het postadres van de redactie. Samen met de hoofdredacteur bereidt de redactiesecretaris de redactievergaderingen voor en notuleert deze. Gemiddeld, met pieken en dalen, gaat het om zo’n 4 uur werk per week.   

Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar. Het werk wordt gedaan met een sterke groep van redactieleden, met een hoofdredacteur en een eindredacteur. Er zijn 5 à 6 redactievergaderingen per jaar die worden voorgezeten door de hoofdredacteur. Elke 2 jaar is er een overleg met de redactieraad. Daarnaast organiseert het bestuur van de vereniging jaarlijks een brede vergadering waaraan alle gremia deelnemen.

Wij denken aan een gelovigegedreven en breed geïnteresseerde collega, die in staat is prettig en vasthoudend om te gaan met logistiekdeadlines en ‘lastminute’ werk. Een collega die over redactionele en schrijfvaardigheden beschikt, bereid is zich te verdiepen in de details van de APA referentiestijl;  lidmaatschap van de vereniging is zeker een pre.

Bent u de collega die gemotiveerd is om aan de goede voortgang van het tijdschrift mee te willen werken? Weet u van organiseren, anderen enthousiasmeren en bent u creatief in denken en vasthoudend wanneer dat nodig is?

Uw sollicitatiebrief en CV kunt u richten aan de secretaris van het bestuur t.a.v. Bart Gooijer. Voor informatie kunt u contact opnemen met de huidige hoofdredacteur Piet Verhagen.